خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش اسیکس ایران


محصولات خریداری شده در صورت عدم استفاده ظرف مدت حداکثر 48 ساعت قابل برگشت می باشند.

در صورت بروز هرگونه مشکل قابل تعمیر در رویه توری و چسب دور کفش، تا مدت 6 ماه پس از تاریخ خرید ساکنی ایران متعهد می گردد با دریافت هزینه مربوطه نسبت به رفع اشکال محصول اقدام نماید

کفش ساکنی شامل هیچگونه ضمانت تعویض نمی باشد

به منظور بهره مندی از شرایط خدمات پس از فروش، ارائه فاکتور خرید الزامی است